Човек е това, което яде! Мъдро, нали? В същия ред на мъдрости се чудим в какво ще се превърнем, ако ядем много банани … В банани или в майнуни? O-o-o-o-ще по-мъдро, да! Ако искате да чуете и други къси мъдрости на тема (здравословно) хранене, пуснете си късия ни епизод 5. Другите мъдрости сме запазили за дългия ни епизод 5, който публикуваме в петък. До чуване!